Begin
 
Stichting  Oude Sprengen  is opgericht in 2002 en organiseert kleinschalige projecten op het gebied van KUNST, CULTUUR  EN  NATUUR  in Garderen en omgeving. Diverse vrijwilligers werken hieraan mee.
 
 
Stichting "Oude Sprengen" is vernoemd naar het oude huis "De Spreng" in Garderen, waar de stichting in 2002 werd opgericht.
Het huis heet reeds vanaf de jaren '40  "De Spreng". In die jaren heeft de toenmalige bewoner vanaf dit huis namelijk de eerste waterleiding voor een flink deel van Garderen aangelegd en maakte daarvoor 2 bronnen (of sprengen). 
 
 Afbeelding invoegen             Oude huis  "De Spreng"
 
In de zomer van 2010 is het oude huis vervangen door een nieuw huis, echter de beide orginele waterputten zijn nog steeds op het erf aanwezig. Eén put wordt sinds 2010 weer als bron gebruikt.
 
 
 
Kunst, Cultuur  en Natuur
 

 

 Kunst in het kort

Sinds 2005 organiseert stichting Oude Sprengen diverse kunstactiviteiten. In 2006 heeft de stichting de succesvolle Kuier-Kunst-Ronde opgezet. Ook zijn er vele exposities georganiseerd met een groep Garderense Kunstenaars. In de loop der jaren zijn er ook diverse workshops schilderen in de natuur gegeven.  

 

Cultuur in het kort

 De activiteiten zijn voornamelijk gericht op landbouwcultuur. Wij verlenen medewerking aan oogstdemonstraties. Tevens hebben we op markten gestaan om Duurzame Landbouw en in het bijzonder Biologische Landbouw onder de aandacht te brengen van de consument.

 

           De Bonte Koe

 

 Natuur in het kort

 In de loop van de jaren zijn diverse projecten uitgevoerd.

Bij het project Waterbalans is gewerkt aan het afkoppelen van regenwater van het riool, zodat het regenwater in de grond kan infiltreren.

Andere projecten waren oa. de Ja/Nee sticker tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk, Energiemanagement voor energiebesparen door particulieren en Open huis Duurzaam bouwen.

Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met het Natuur- en MilieuPlatform Ermelo: o.a. met Belgerinkel naar de winkel, Warme Truiendag, Solarday, Nacht van de Nacht en Duurzame Huizenroute